Paghandum sa ika 28 ka tuig nga kasumaran sa pagkamatay ni Archbishop Teofilo Camomot.

Santos nga Misa nga gipanguluhan ni Arsobispo Jose Palma.
10AM, Tuesday, September 27, 2016

Ang pagduaw ug ang pagbendisyon sa lubnganan.

Gipasidunggan usab sa atong talahuron nga Cardinal Vidal ang kasaulugan.